Blek stjärnmossa i Nackareservatet

Vid Söderbysjöns västra vik, den med badplatsen, finns en spännande nordbrant med ek, hassel och andra lövträd. Ett mossrikt område där jag brukar "botanisera" ibland. Här kan man titta på den vackra äppelmossan med sina runda och "äppelgröna"sporkapslar, liten räffelmossa med små trumpinnar i toppen av skotten, det är groddkorns-samlingar och inga sporhus som man kan tro, hårsidenmossa som ser ut som vanlig sidenmossa men är lite större och bladen har en tydlig hårudd. Den sistnämnda ska tydligen föredra grönsten.

I en liten klippskreva hittade jag en vackert blekgrön stjärnmossa med ganska avlånga blad. Bladnerven slutade en liten bit innan bladspetsen som också är fint men oregelbundet tandad. Dessutom hade bladen ingen tydlig kantlist som de flesta stjärnmossor har. Det kan väl bara vara blek stjärnmossa(Mnium stellare) som uppvisar alla dessa karaktärer? Det är en intressant art så tillvida att det är en signalart för skyddsvärda skogar. Enligt skogsstyrelsens bok"Signalarter" så indikerar den "skugga och god näringsstatus i marken, troligen också lång skoglig kontinuitet. Artens miljöer brukar hysa flera ovanliga och rödlistade arter". Den är inte omnämnd i reservatsutredningen(Nackareservatet) eller skötselplanen. Den nordbrant där jag hittade den är omnämnt som ett särksilt värdefullt område i reservatsutredningen för Nackareservatet men blek stjärnmossa står inte med bland de signalarter som hittats där. Alltid roligt att göra nya fynd. Blek stjärnmossa ska också föredra grönstensbranter så det kanske är ett stråk av grönsten eller någon annan lättvittrad bergart här.

Flera vätterosar är på väg upp genom fjolårslövtäcket, en lustig blomma då den inte har något klorofyll och alltså inte har någon egen fotosyntes. Den måste då ta sin näring från andra växter och den parasiterar på olika träd, inte bara hassel som man tidigare trott.

Vätteros


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback