Orörd natur bara i glesbygd?

Ja, det kan man fråga sig efter att ha läst vad Guldbrand Skjönberg, direktör för hållbar utveckling i Nacka kommun, säger i en artikel i NVP( Nacka Värmdö Posten). Han säger följande "orörd natur kan man satsa på i glesbygd. I Nacka prioriterar vi den natur som människor har enkel tillgång till, som till exempel Nyckelviken".
Vilket otroligt uttalande av "direktören för hållbar utveckling"! Naturvärden är väl lika viktiga var de än finns och orörd natur är en bristvara i denna del av Nacka och Stockholm. Ett mycket märkligt uttalande när man precis har dragit igång arbetet med en grönstrukturplan i kommunen där man bl.a. ska identifiera brister av t.ex. orörd natur och tillgänglighet till naturområden. Visst är det viktigt med "enkel tillgång" till naturområden men det innebär väl inte att mer otillgängliga områden saknar betydelse. Förutom att de områdena ofta har höga naturvärden(just p.g.a. sin otillgänglighet) så har de också stora upplevelsevärden, återigen just för att de är otillgängliga och kan erbjuda andra värden än den väldigt lättillgängliga och ibland parkartade naturen.
Uttalande från direktören för hållbar utveckling(vilken titel förresten!) är anmärkningsvärt okunnigt! Här några stycken ur Nacka Naturskyddsförenings rapport Nackas natur - värden och hot, som jag tror direktören borde läsa. Den finns  här.


"Flera forskare har studerat vilka upplevelser människor vill ha vid besök i grönområden. Naturupplevelser och lugn och ro värderas då högst av flest människor. I en dansk studie uppger hälften av de svarande att "naturupplevelser är viktiga för min livskvalitet". Grundat på liknande forskning har Region- och Trafikplanekontoret (RTK) i Stockholm arbetat med att kartlägga Storstockholms gröna kilar med avseende på vilka värden människor upplever att vistelse i naturen

ger. I RTK:s arbete har framkommit att man i första hand söker tystnad, ensamhet  och lugn och ro vid vistelse i naturen. Upplevelser av mer aktiv, fysisk karaktärkommer i andra hand och handlar ofta om en kombination av både fysisk och psykisk upplevelse. Till exempel kan att jogga i naturen ge ett mervärde i form av frisk luft

och naturupplevelse jämfört med att jogga i staden."


"I RTK:s har sju "upplevelsevärden" (olika typer av upplevelser vi värderar högt vid

naturvistelse) identifierats:

1. Orördhet och trolska naturmiljöer

2. Skogskänsla

3. Utblickar och öppna landskap

4. Variationsrikedom och naturpedagogik

5. Kulturhistoria och levande landskap

6. Aktivitet och utmaning

7. Service och samvaro

Av dessa upplevelsevärden är det i synnerhet de tre första (1-3) som står för

upplevelser av tystnad, ensamhet, lugn och ro vilket är det man i första hand söker

när man ger sig ut i naturen."


Och vad kan man uppleva i Ryssbergen, jo orördhet och trolska naturmiljöer(det är ju en 500-årig gammelskog), skogskänsla och förstås fantastiska utblickar över inloppet till Stockholm. Eftersom det ligger ett gymnasium och högstadium i närheten är det synnerligen väl lämpat för naturpedagogik. Ryssbergen/Ryssviken har förstås en historia att berätta. Området erbjuder verkligen möjligheter till aktivitet och utmaning just genom att det är branter och dalgångar om vartannat. Service och samvaro, nja, så mycket service finns inte, det är ju orört, men samvaro kan det förstås erbjuda. Ett förslag från examensarbetet Natur på Sicklaön(Bio-Geolinjen 1984) är grillplatser vid de gamla militäranläggningarna på bergstopparna. I samma arbete föreslås att man märker ut stigar och ingångar till Ryssbergen för att göra området mer tillgängligt. Jag tror att man skulle kunna göra Ryssbergen till en verklig attraktion för människor från hela Stockholmsområdet.

Fast, det klart, orörd natur ska vi ju ha i glesbygden...

Undrar om Guldbrand vet om att det finns rätt så orörda områden i Nyckelviken också? De bara ligger där till ingen nytta, man borde bygga nån väg där istället. Eller kanske ett köpcentrum!

                                  
      
                     370-åring som passar bäst i glesbygd?

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback