Protestbrev till Nackas politiker om skövlingen av Tollares skogar

Följande har skickats till alla ledamöter och ersättare i Nacka kommunfullmärkige:

Vi i Naturskyddsföreningen i Nacka är mycket oroade över de förestående planerna på en exploatering av Tollare och har därför tagit fram en film som beskriver  de extremt höga naturvärden som idag finns i området.
Värdena handlar både om naturen i sig d.v.s. de ekosystem och de tjänster i form av upptag av koldioxid, minskning av föroreningar och buller, gröna korridorer för spridning av arter m.m. samt om de enskilda arterna, där flera är rödlistade.
Dessa hotade arter kan inte flytta någon annanstans om Tollare exploateras enligt de planer som finns och kommer därmed att bli lokalt utrotade. Skogsstyrelsen har dessutom pekat ut stora delar av Tollare som nyckelbiotop d.v.s. skog med mycket höga naturvärden som bör undantas från exploatering. 

Skogens och ängens betydelese för hälsa och rekreation är enorm. Som enda större grönområde i södra Boo är skogen av stor betydelse för de närboende. Många positiva hälsoaspekter kommer av bevarande av genuin naturmark, inte minst den lugnande och avstressande effekten som orörd natur har på människor. 

De inventeringar som Nacka kommun låtit göra om natur- och rekreationsvärden visar tydligt att värdena är koncentrerade till den södra delen av Tollare, just där det nu planeras för bostäder. Om planerna går igenom förlorar vi, för all framtid, ett skogsområde som aldrig berörts av modernt skogsbruk, där skogen fått vara just skog och träden levt och dött i ett naturligt kretslopp. För många människor betyder detta enormt mycket, just för att det är orört, naturligt och genuint.
 
Sedan programmet för Tollare antogs 2006 har ny kunskap tillkommit genom inv enteringar som visar på att Tollare har mycket höga naturvärden. Låt denna nya kunskap påverka planeringen! Gör en omstart av hela planeringen sedd i ett större sammanhang, i första hand i Boo-området, i andra hand ur hela Nackas perspektiv! Det finns bättre ställen att bygga stadsmässigt på, men det finns bara ett naturområde. Tollare är unikt!


Ta dig tid att titta på filmen och ta dig en funderare på om bostäderna i det här fallet är mer prioriterade än de höga natur- och rekreationsvärdena.

                   

Än finns möjlighet att påverka.
 
Rösta nej till exploateringen av Tollare strand!
 
Med vänliga hälsningar
Naturskyddsföreningen i Nacka

Kommentarer
Postat av: Jaana Jaakkola

Tollarö skogen och ängarna är i värde för människan, luften, djuren, växterna oersättlig!!!!

Det är bara så! Ingen av kommande generationerna skule uppskatta, att deras förföräldrar förstörde en gammel skog ! Oersättlig .

2011-01-29 @ 01:08:32
Postat av: Agnes Dynein

Ändra avverkningsplanerna och låt denna gröna oasen i Nacka, Tollares skogar, förbli orörd med sina urgamla träd och orörd natur..

2011-01-29 @ 03:33:03
Postat av: Joakim Pihlstrand-Trulp

Givetvis måste skogen få finnas kvar. Den är värdefull för alla. Jag är själv gammal Björknäsbo och har njutit många gånger av skogens skönhet och rekreationsmöjlighet.

Postat av: Kajsa Ahlsten

Vad rolig din blogg verkar vara. kommer definitivt läsa din blogg igen! =) Ha en kul vardag :p

2011-02-23 @ 19:07:36
URL: http://jade.se
Postat av: Kristina

Bra blogg du har! Jag har läst igenom några av dina andra blogginlägg och jag gillar vad jag ser :D.

2011-05-07 @ 00:22:32
URL: http://smsalåna.nu

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback