Hållbart skogsbruk?
Så här ser det ut när Bergvik och Stora Enso bedriver hållbart och
FSC-märkt skogsbruk! Jag var med forskningsresan, som i år gick till Dalarna, och det här var ett hygge vi stannade till vid när vi var på väg ut för att inventera avverkningsanmäld skog. Problemet med hygget är att det i stor utsträckning är helt lagligt. Vi räknade årsringar på så många stubbar vi kunde och medelåldern på träden låg runt 200 år. Skogen skulle vara ca 160 år gammal enligt uppgifter men den visade sig alltså vara betydligt äldre än så. Att avverka 200-årig tallskog är inget lagbrott men borde vara det!
Bolagen som äger och avverkar skogen är FSC-certifierade, de ska alltså hålla en hög standard när det gäller natur och miljöskydd. Ett av problemen med FSC har varit att bolag som upprepade gånger bryter mot kriteriena, t.ex. avverkat skogar med hotade arter, inte drabbas av några sanktioner. Vad är det då för vits med certifieringen kan man undra? Naturskyddsföreningen beslöt vid stämman tidigare i somras att hoppa av FSC.

Hygget på bilden var i stort sett lagligt men med några viktiga undantag. Det mest uppenbara är förstås de stora hjulspåren som var upp till 1,5 meter djupa! Sår som inte läker i första taget. När man gick runt på hygget så såg man många sönderkörda lågor, vilket inte ska få ske på ett FSC-märkt hygge.

Upprördheten var stor bland de ca 50-deltagrna i forskningsresan även om det förstås inte är någon överraskning att det ser ut på det här sättet. Vi skulle faktiskt möta några journalister längre fram men de hämtads till hygget så de fick se hur det hållbara svenska skogsbruket ser ut i praktiken.

Nu gäller det att sprida detta till så många som möjligt och försöka få till en ordentlig debatt om detta!

Kommentarer
Postat av: Anders Tranberg

Verkligen underbetyg för Sverige när vi skapar sådana här hyggen. Ett av världens rikaste länder måste kunna visa att man kan ta mycket stor naturvårdshänsyn! Vi måste bli ett föredömme!Är på Öland, Ottenby fågelstation, nu och här pratar man om igenväxning och beskogning av alvaret som ett problem. Med andra ord - skicka Bergvik och Stora Enso till Södra Öland här kan de hugga ner träd och buskar i stor omfattning ute på alvaret (med några undantag). Ingen större risk för djupa hjulspår heller då kalkstenen ligger bara några centimeter under jordtäcket mestadels... Att se tall och björk sticka upp i allt större dungar ute på alvaret missgynnar den typiska alvarfågelfaunan som består av bl a ljungpipare och storspov - två arter som kräver stora öppna ytor om flera hektar där träd saknas och bara enstaka låga buskar finns. Båda dessa arter går kraftigt tillbaka sedan många år nu. Naturvårdsbränningar på alvaret görs inte har jag fått veta men det skulle behövas som en första åtgärd innan man går in maskinellt och röjer ordentligt.

2010-08-03 @ 18:45:34

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback