Demonstration mot Tollareplaner

Pressmeddelande  2010-12-13


Byggplaner i Tollare hotar gammelskogar! Naturföreningar demonstrerar i Nacka kommunfullmäktige ikväll.


Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner demonstrerar ikväll i Nacka kommunfullmäktige mot byggplanerna i Tollare. Gammelskogar med hotade arter kommer att exploateras om NCC:s och Nacka kommuns byggplaner fullföljs.


– Om Nacka kommun menar allvar med sina miljömål måste fullmäktige avslå planen för Tollare strand. Tollareplaneringen måste göras om i grunden om inte omistliga värden ska gå förlorade för all framtid, säger Naturskyddsföreningens vice ordförande Ronny Fors.


– Bit för bit har Nacka Kommun i sina planer för Tollare prioriterat bort naturmark klassad med höga naturvärden i nyckelbiotoper respektive naturvärden nära nyckelbiotoper samt stora rekreations-värden till förmån för en kraftig exploatering säger Kerstin Lundén, ordförande i Boo Miljö- och Naturvänner.


Södra Boo (söder om motorvägen) har idag c:a 8.000 invånare. Det är ungefär 10% av kommunens medborgare – som genom Tollares kraftiga exploatering förlorar sin värdefulla närnatur. Det inrättade Naturreservat Tollare består till stora delar av svårtillgängliga branter eller är smala stråk mellan bostäder och vägar. Inte någon gång har Nacka kommun gjort en analys av vilka konsekvenser denna förlust av natur får för folkhälsan.


Stora delar av Tollare har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop eller naturvärde (nära nyckelbiotop). Skogar och lundar kommer att skövlas. Det enda av natur som kvarstår är den som finns i Naturreservatet, som kommit att bestå av ”resterna”, när byggherren(NCC) fått igenom sina önskemål om exploatering. Den skog som kommer att skövlas är opåverkad av skogbruk, sådan skog är mycket ovanlig idag. Möjligheterna till rekreation i naturmiljö försämras mycket starkt. Människans möjlighet till rekreation i närnatur har en stor inverkan på hälsan, vilket allt mer forskning gör allt tydligare. I Tollare bebyggs just den strövvänliga skogen medan berg och branter blir kvar.
Med parollen Rädda Tollare gick moderaterna till 1985. Dagens Tollareplanering är ett lappkast ifrån valparollens löften. Hur kommer det sig?


Naturskyddsföreningen och Boo Miljö- och Naturvänner demonstrerar under kommunfullmäktiges sammanträde ikväll från 17:30 till 19:00 ca.


Remissvaren på detaljplanen finns på
www.boonatur.se, www.naturskyddsforeningen.se/nacka


Frågor: Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka tel 0708-963607

          


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback