Remissvar på Tollare strand och Tollareängen

Nu har detaljplanerna för Tollare strand och Tollareängen varit på utställning, alltså den sista remissrundan innan politikerna i Nacka ska fatta beslut om planerna. Dessvärre kan vi, föga överraskande, konstatera att inga påtagliga förändringar har gjorts sedan samrådet. Remissvaren kan ni läsa här och här.

Våra(Nacka Naturskyddsförening) synpunkter i sammanfattning:

Tollare strand

  • Trots starka protester från remissinstanser och närboende har inte detaljplanens utformning ändrats i någon nämnvärd utsträckning.
  • Detaljplanen strider mot flera av de nationella och regionala miljömålen, riksintresset kust och skärgård samt länsstyrelsens program Aldrig långt till naturen.
  • Planområdet innehåller skog med höga naturvärden och till stora delar klassade som nyckelbiotop eller naturvärde av Skogsstyrelsen, och flera rödlistade arter samt signalarter. Skogen har stor betydelse som rekreationsområde
  • Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd har tagits på felaktiga grunder, Nacka kommun har i ansökan inkommit med grovt vilseledande information.
  • Naturskyddsföreningen anser att planen inte ska antas, en exploatering av bruksområdet kan vi acceptera under förutsättning att den omgivande naturmarken i införlivas i naturreservatet.
  • Ompröva hela Tollareexploateringen, så mycket ny kunskap har tillkommit att man måste se på Tollare med helt nya ögon.

Tollareängen

  • Ängen utgör en viktig miljö för flera rödlistade och regionalt skyddsvärda insekter
  • Ängen är ett mycket viktigt rekreationsområde för de närboende och skolor/förskolor.
  • Ängens värden, både för natur och rekreation, kommer att påverkas mycket negativt om planen genomförs.
  • Detaljplanen är inte satt i sitt sammanhang med de andra planerna i Tollare

Kommentarer
Postat av: Anders Tranberg

Strålande rermiss! Om inte Nacka kommun inte heller kommenterar denna remiss börjar man undra. Planprocessen ska genomföras i öppen demokratisk diskution där alla parter känner att de får sätta avtrcyk och att alla åsikter bemöts med tydigt motiverade argument, förståliga för alla inblandade. Det tjänar alla på!

2010-07-06 @ 22:49:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback