Nordliga skogar viktiga för klimatet

Så har då det stora klimatmötet dragit igång. Många talar om regnskogens betydelse för klimatet och att nord behöver betala syd för att inte avverka skogarna och därigenom både öka utsläppen av och minska upptaget av koldioxid från atmosfären. Det talas däremot mindre om de boreala(nordliga) skogarnas betydelse som kolsänka.

Jag har flera gånger tidigare skrivt här om forskning som visar att de nordliga skogarna tar upp och lagrar in stora mängder kol i marken. Nu finns ännu en rapport på det temat. Rapporten visar att de nordliga skogarna lagrar 703 miljarder ton kol! Dubbelt så mycket per ytenhet som den tropiska regnskogen!


Förklaringen ligger i att de nordliga skogarna finns i ett kallare klimat där nedbrytningen av biomassa går långsammare och kolet lagras sakta in i marken. I de tropiska skogarna finns det mesta av kolet i själva träden medan i våra nordliga skogar så finns det största kolförrådet i marken. Något som jag har nämnt här tidigare också apropå skogsindustrins påståenden att kalhyggen är bra för klimatet eftersom den växande skogen tar upp kol.

Det gör den förstås men det tar omkring 30 år för ungskogen att binda lika mycket kol som avgått från marken! Och med tanke på att man vill korta omloppstiderna ännu mer(avverka skogen efter 60 år eller mindre) så lär ju inte skogen bidra till så mycket upptag av kol! Då är det nog snarare så att andra skogsbruksmetoder än kalhyggesbruket är att föredra även ur klimatsynpunkt. Och all gammelskog borde lämnas orörd såväl för klimatets skull som för den biologiska mångfalden.


Trots all forskning som visar detta, det är ju inte bara någon enstaka rapport, så verkar inte skogsindustrin backa en millimeter. I senaste numret av Biodiverse(tidskrift från Centrum för biologisk mångfald) så säger LRF skogsägarnas chef Linda Hedlund att "i min värld är det en icke-fråga hur mycket kol en urskog lagrar, det kan ändå inte bli lösningen." Att det inte är hela lösningen är väl självklart men en del av lösningen är det naturligtvis! Hon forsätter med att säga att vi inte kan ha för många urskogar! Ja, det är sannerligen ett problem idag, de där urskogarna som breder ut sig överallt och hindrar mänsklig utveckling! Skämtåsido så är det väldigt tråkigt att inte skogsbruket kan ta till sig den här forskningen utan bara tänker på sina egna kortsiktiga intressen men vem är förvånad?


Desto mer glädjande är det att läsa om att man i Kanada har insett detta med skogens betydelse som kolsänka och tänker undanta stora arealer skog från skogsbruk.


Tänk om vi kunde få se något liknande i Sverige!


Tunnel, men då så!

Jaha, så har regeringen gett klartecken till Förbifart Stockholm, eller Västerleden som det hette tidigare. En av de som kämpade mot Västerleden var ju ingen mindre än Andreas Carlgren. Nu som miljöminister så tycker han tydligen att det här är en seger! Förbifarten ska ju huvudsakligen gå i tunnel så då är det plötsligt ingen fara för miljön längre. Var det det som kampen mot Västerleden handlade om, att den skulle gå i tunnel?

Sen så ska alla bilar som åker i tunnlarna vara elbilar! Fantastiskt! Men då så, hur kunde jag vara mot ett sådant enastående miljöprojekt? Och tänk att hela bilparken är utbytt till elbilar inom en sisådär 15-20 år!

Belutet sänder himla bra signaler inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn också. Bygg mer motorvägar!

Att kösituationen i och runt Stockholm blir många gånger värre än idag efter en utbyggd Förbifart tycks inte bekymra förespråkarna. Att det ska vara så svårt för politiker(inte alla kanske men många) att lyssna på forskare och trafikexperter. Jag har inte någonstans sett någon forskare/expert som hävdar att Stockholms trafkproblem löses med Förbifarten. Vad som behövs är istället massiva satsningar på kollektivtrafik och trängselavgifter!

Ska bli intressant att se hur oppositionen kommer att hantera det här. Betongsossarna älskar ju Förbifarten medan MP och V aldrig(hoppas jag) kommer gå med på att den byggs.


Högsta CO2-halten på 2,1 miljoner år(minst)!

Sen en tid tillbaka kan ni se den senaste månadens koldioxidhalt här på bloggen. Uppgifterna kommer direkt från Mauna Loa Observatoriet via CO2now. Juli 2008 var CO2-halten 386,38 ppm och i år alltså 387,81 ppm. I maj var CO2 halten 390,18 ppm vilket är den högsta uppmätta halten någonsin.

Och enligt en nyligen publicerad artikel i Science så är CO2-halten i atmosfären högre nu än vad den har varit på 2,1 miljoner år! Att halten sjunkit någo sedan maj är inget konstigt då koldioxiden varierar över året beroende på årstiden. Den mesta vegetationen finns på norra halvklotet, det är ju mest landmassa där, och under sommaren så tar växterna förstås upp koldioxid från atmosfären vilket gör att halten går ner något. De flesta år brukar koldioxidhalten vara störst i maj och lägst i september/oktober.

Tidigare har man fått fram den historiska CO2-halten genom att undersöka luftbubblor i iskärnor från polerna. Då har man kunnat gå tillbaka 800000 år och konstaterat att atmosfären inte haft en högre halt av CO2 än ca 300 ppm. I den nya undersökningen har forskarna undersökt halterna av borisotoper i planktonfossil och utifrån det räknat ut koldioxidhalten i atmosfären vid den tidpunkt planktonen dog och begravdes på havsbottnen. Mer om det kan läsas här.

Och ändå finns det de som inte ser något anmärkningsvärt alls med dagens koldioxidhalter!

Jag har också lagt upp en nedräkningsklocka till det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det viktigaste toppmötet i mänsklighetens historia, typ! Fast man ska kanske inte se det som alltför avgörande, vad gör vi om det nu inte blir något resultat att tala om i Köpenhamn? Ska man bara lägga sig ned och dö då? Det kan funkar ju inte! Man skulle kunna säga mycket om det men det får bli någon annan gång(kanske).

Det hölls nyligen ett informellt föreberedande möte i Bonn inför Köpenhman som av Världsnaturfonden beskrivs som en missad chans. Problemen är framförallt att de rika länderna inte sätter upp tillräckligt ambitiösa utsläppsmål och att de inte heller vill finansiera det nödvändiga stöd till de fattiga länderna utan vilket de inte kommer att gå med på något avtal alls.

Bara 110 dagar kvar...