Lite mer om Tollareparken.

På Nacka kommuns uppdrag åkte jag ut till Tollare igen för att kolla om det finns några ovanliga arter på de fällda träden. Detta som en del i underlaget till en kommunens polisanmälan. Här är min lilla rapport:


Jag har tittat på de fällda träden för att se om de hyste några
rödlistade arter eller signalarter. Eftersom stamamrna ligger travade
på varandra så var det svårt att komma åt och undersöka de ordentligt.
Det hade även snöat vilket inte gjorde det enklare. Jag undersökte
noggrant det som gick att komma men kunde inte finna några rödlistade
arter eller signalarter. Men jag kan konstatera att den stora asken
hade en mycket rik lav- och mossflora på stammen med flera arter
brosklavar och hättemossor. Ekarna som fällts var även de påväxta med
många lavarter även om inga mer speciella arter kunde hittas. Om
träden kan sägas att många var i åldern 150-200 år och på väg in i sin
"bästa" ålder vad gäller biologisk mångfald. Det är när ekarna blir
äldre än än så som de börjar utveckla den riktigt grova barken som är
underlag för många ovanliga och hotade arter samt håligheter viktiga
för insekter och fåglar bl.a.

Några insektsgångar kunde inte heller hittas och inte heller några
trädsvampar. Detta eftersom träden i allmänhet var helt friska utan
spår av röta.


Jag misstänker att man faktiskt varit inne och tagit ner träd i en
nyckelbiotop!  Norr om den tidigare lindallén så finns en nyckelbiotop
med grova ädellövträd registrerad av Skogsstyrelsen. I kanten av detta
område har flera ekar fällts, dock inga grova träd. Med viss
reservation av var exakt gänsen för nyckelbiotopen går men som jag kan
se så borde de fällda träden ligga inom nyckelbiotopen.
Även söder om den f.d. allén finns ett mycket fint område med gammal
ek som är klassat som naturvärde av Skogsstyrelsen. Här har man tagit
ned två grova ekar men däremot sparat asp och björk, tvärtom mot hur
man borde göra i ett sådant område.


Även om inga speciella arter kunde hittas, mycket beroende på
svårigheter att undersöka trädstammarna ordentligt, så kan man
konstatera att samtliga grova ävellövträd som fällts var
naturvärdesträd som hade gjort nytta för den biologiska mångfalden i
flera hundra år till om de fått stå kvar.


När nu skadan är gjord och träden fällda skulle man önska att en del
av den döda veden lämnas kvar på lämpliga ställen för att på så sätt
gynna den biolgiska mångfalden. Grov död ved av ädellövträd är mycket
ovanligt numera och ett viktigt underlag för många ovanliga och hotade
arter.


Kommentarer
Postat av: Sandra

Jag såg själv att virket efter parkskövlingen är av toppkvalitet och värt bra mycket pengar! Visst bör man lämna kvar en del ved att till förmultning, men den del av virket som säljs borde bekosta en nyplantering av ädelträden. Kanske kan du tipsa Kommunen/Tollare Folkhögskolas Styrelse om detta innan rektorn agerar på eget bevåg igen? Sandra

2010-11-29 @ 14:07:48

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback