Tollare har börjat skövlas!

Nu har exploateringen av Tollare börjat. Eller nu och nu, det började för flera veckor sedan men jag hade inte tillfälle att bevittna eländet förrän förra veckan då jag tillsammans med Margareta och Kerstin från Boo Miljö- och naturvänner guidade miljöpartiet i Nacka där. Och jag har inte orkat skriva om det förrän nu!
Vi skulle framförallt titta på naturen inom detaljplan Tollarehöjden men några av oss fortsatte och gick ner till Tollare-träskområdet. 
        
På de tidigare hästhagarna har man lagt upp stora mängder jord och sprängsten. Stora delar av de fina brynen vid den stora ekbacken har man tagit bort.  

    
Så här ser det alltså ut vid Tollare träsk. Här låg en fin blandskog, klassad som naturvärde av skogsstyrelsen, alltså nära nyckelbiotop, med bl.a. tallticka och inte minst den sällsynta skalbaggen Ipidia binotata.

                         
Så här se det ut från Sockenvägen. Nu ser man Tollare träsk från vägen och trafikbuller från vägen hörs nu där det tidigare var en lugn grön oas. Men det är det som händer när man minskar på de redan relativt små naturområdena i Tollare. Hela Tollares grönområde är sammanlagt ca 80 hektar(efter den planerade exploateringen återstår kanske 60 ha) men det är ett utspritt skogsområde och inte särksilt väl sammanhållet redan i nuläget. Än värre blir det om alla planer går igenom förstås.
Man kan inte ströva alltför länge i Tollareskogen innan man stöter på hus och vägar eller hör buller från trafik och vägar. Men det finns några områden där man känner att man är i en riktig gammelskog, man hör nästan bara fågelsång och naturens egna ljud. Översatt till upplevelsevärden kallas det för "skogskänsla" och "trolska miljöer". I Tollare har fyra områden klassats som kärnområden för rekreation, tre av dem kommer att exploateras bort och Tollare träskskogen var en av dem.
Även från den fina utsikts och fågelskådarplatsen på andra sidan Tollare träsk(man ser den på bilden ovan) kommer nu trafiken på Sockenvägen att bli väldigt påtaglig, för att inte tala om de 19 villor som ska byggas.
                   
Här ska villorna varsamt placeras i terrängen som jag tror NCC uttryckte det någonstans. På bilden till höger syns stubben av en fin gran i 40-50 årsåldern som står utanför staketet, varför kunde inte den fått stå kvar?

Om ni tycker att den här skövlingen av skogen vid Tollare träsk är en betydande påverkan på miljön så har ni fel! Denna exploatering innebär inte en betydande miljöpåverkan. Det har Nacka kommun bestämt. Och om de säger så så är det så. Att ändra en sådan bedömning tycks inte vara möjligt. Trots att en massa ny information om områdets värden tillkommit under planeringens gång. Trots att denna relativt begränsade detaljplan hänger ihop med hela Tollareprojektet med totalt ca 900 lägenheter. Det här är en av de saker vi tagit upp i våra(Nacka Naturskyddsförening och Boo Miljö- och naturvänner) överklaganden men varken länsstyrelsen eller miljödepartementet har ens försökt att bemöta vår argumentation. Man konstaterar bara att Nacka kommun i samråd med länsstyrelsen bestämt så och då är det så, punkt! Men enligt Naturvårdsverket ska man kunna ompröva sådana beslut om ny information tillkommer. I det här fallet har det visat sig förekomma flera rödlistade arter i området, skogsstyrelsen har naturvärdesklassat området och det har identifierats som en rekreativ värdekärna.

Tyvärr är det väl så att man har satt en alldeles för hög ribba för vad som anses vara betydande påverkan. Detta för att inte man ska behöva lägga ner alltför mycket tid och resurser på besvärliga mkb-processer. Det som händer om det bedöms ha en betydande påverkan är att då måste en miljökonsekvensbeskrivning göras enligt miljöbalkens krav. Nu kommer man undan med en enklare miljöredovisning. Dessvärre verkar inställningen vara att mkb:er är nåt som man gör i undantagsfall och att det bara ställer till besvär för kommunerna och exploatörerna. Mkb:n är bara ett hinder som man vill undvika eller komma äver så lätt som möjligt, men det kan väl aldrig ha varit tanken när man införde mkb:er en gång i tiden? Och det är väl knappast därför vi har ett helt EG-direktiv om miljöbedömningar av planer och program? Tanken är väl att det ska vara något som påverkar planeringen så att vi når miljömålen och en hållbar utveckling.

                 
Avlutningsvis två bilder från området vid Tollare träsks utloppsbäck. Här är det meningen att två villor ska byggas men ännu har inte träden sågats ner. Det här är ett biologiskt mycket rikt område. Granarna hyser signalarten granbarkgnagare, bäcken är förstås viktig för en mängd olika djur, det finns flera gamla björkar varav några är döda med mängder av fnösktickor, fågellivet är rikt men en fantastisk sång tidiga majmorgnar. Vi har vädjat om att åtminstone stryka de här två villorna men det går varken NCC och Nackas styrande politiker med på! Ynkligt!


Kommentarer
Postat av: Jenny

Gosh. Man blir så ledsen.

2011-03-27 @ 13:06:30
Postat av: Evelina

Jag hoppas att du fortsätter med att uppdatera din blogg - den har verkligen potential :D!


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback