Bevara den gröna kilen mellan Bagarmossen och Skarpnäck!

Återigen planeras det för en totalt onödig bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Samtidigt vill man knyta de två stadsdelarna närmare varandra genom att bygga i grönområdet mellan Bagis och Skarpnäck, grönområden är ju numera betraktade som barriärer som hindrar människor från att mötas! Men nu mobiliseras det i Bagis/Skarpnäck, var på möte igår med ett gäng arga Bagis/Skarpnäckbor och vi har någon slags aktionsgrupp nu som kommer att jobba med detta. Vi kommer bl.a. att bjuda in till ett öppet möte om planerna och informera om vad som är på gång.

Nedanstående skickade jag in idag innan nämndmötet.

Till ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden.


Bevara den gröna kilen mellan Bagarmossen och Skarpnäck!


På dagens möte i stadsbyggnadsnämnden finns bl.a. frågan om att bygga
en väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck samt exploatering av
Bagarmosskogen. Naturskyddsföreningarna i Stockholm och Söderort
uppmanar ledamöterna att avbryta vägplanerna samt att inte tillåta
bebyggelse i den gröna kilen mellan stadsdelarna.


Grönområdet mellan Bagarmossen och Skarpnäck fyller flera viktiga
funktioner, både för människor som för djur och växter. Den gröna
kilen är ovärderligt som närnaturområde, här kan storstadsmänniskan
finna ro och avkoppling, promenera under flerhundraåriga trädkronor
och njuta av fågelsång på våren. Grönområdet har också en enormt stor
betydelse för de skolor och förskolor som finns i närområdet och
nyttjas också flitigt som pedagogisk miljö av dessa. Hela den gröna
kilen är en fantastisk lekmiljö för de barn som finns i området.
Betydelsen av närnatur för just barns hälsa och utveckling är väl
belagd i forskning.


Förutom de stora värdena ut ett folkhälsoperspektiv har också den
gröna kilen stora ekologiska värden och är ett viktigt inslag i
Stockholms grönstruktur. I området finns flerhundraåriga tallar och
ekar med rödlistade(hotade) djur- och växtarter. Områdets läge gör det
till en viktig länk i grönstrukturen mellan Nackareservatet och andra
grönområden i söderort.


Den tätortsnära skogen tillför samhället en rad viktiga
ekosystemtjänster i form av vattenrening och magasinering, luftrening,
hälsobefrämjande rekreationsvärden och bindande av koldioxid för att
nämna några.


En av de stora förtjänsterna med den gröna kilen mellan Bagarmossen
och Skarpnäck är att området är bilfritt. Att dra en väg rakt genom
området skulle allvarligt försämra de rekreativa värdena, inte minst
som det barnvänliga närnaturområde det är idag. Vi ifrågasätter att
det över huvudtaget finns ett behov av en bilväg mellan Bagarmossen
och Skarpnäck. Det rimmar illa med Stockholms stads vision om
promenadstaden. Det är just promenadstad vi har i Bagarmossen och
Skarpnäck, varför ska man då bygga en bilväg undrar vi? Vi vill
uppmana ledamöterna att noga studera den trafikutredning som finns i
planhandlingarna. Enligt vår uppfattning är den inte seriös, man kan
bl.a. läsa att ”denna utredning tar inte hänsyn till de olika
färdmedelsvalen i området utan fokus ligger på den bilburna trafiken.”
Detta citat borde räcka för att diskvalificera utredningen som
underlag för beslutsfattande.


Det är väl belagt i forskning att nya väger generar mer trafik.
Trängseln på vägarna kan inte byggas bort. Istället måste biltrafiken
minska genom att underlätta för kollektivtrafik, cykel och gång.


Vi vill därför uppmana stadsbyggnadsnämndens ledamöter att inte anta
startpromemorian för planprogram för översiktsplanens samband mellan
Bagarmossen och Skarpnäcks gård.


Med vänlig hälsning


Monica Attebrant


Ordförande, Söderorts Naturskyddsförening


Anna Nilsson


Ordförande, Stockholms Naturskyddsförening


Ronny Fors


Grönområdesgruppen i Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar


Kommentarer
Postat av: Eva-Lena Neiman

Jättebra skrivet! Jag kunde inte komma igår, men är helt med och vill gärna hjälpa till efter förmåga - och tid. Det var ju inte så längesedan vi stoppade vägen... det är inte heller så längesedan som Björn Möllersten gjorde en skötselplan för de fantastiska ekarna i området! Bland annat. Hoppas vi kan göra en bra Facebook-sida också. Jag har frågat min ena son, men vet inte om han hinner!

Postat av: Barbro

Snyggt och väldigt bra argumenterat! Nu håller vi tummarna för att vi får gehör för våra åsikter.

2011-10-21 @ 12:37:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback