Missa inte!!!

Mysteriernas mysterium: hur Darwin för 150 år

sedan löste artbildningens gåta".

Föredrag av professor Staffan Ulfstrand den tisdagen 3 mars

Är arter oföränderliga alltsedan de skapades av en gudomlig allmakt,

eller är de föränderliga? Det var en av de heta stridsfrågorna på 17- och

1800-talen. Gåtan skulle få sin lösning genom Charles Darwin som i sin

bok 1859 lade fram en teori om hur arter förändras över tid genom

naturligt urval. Många anser att den boken är den mest omvälvande

för mänskligt tänkande som någonsin skrivits. I år firas världen över

150-årsjubileet av Darwins "Om arternas uppkomst" och samtidigt

200-årsminnet av hans födelse

Fängslande föreläsare är Staffan Ulfstrand, professor i zoologi och

författare av den nyligen utkomna boken "Darwins idé". Staffan är också

en av experterna som svarar på läsarfrågor i Sveriges Natur. Det kommer

att finnas möjlighet att köpa signerade böcker av Staffan.

Tid och plats: 18.30 tisdagen den 3 mars 2009. Sandlersalen, ABF-huset, Sveav. 41, Sthlm.

Inträde: 60 kr medlemmar i Naturskyddsföreningen, 90 kr för övriga.

Info: Tomas Bergenfeldt, 0705-56 16 31

Arrangörer: Naturskyddsföreningens kretsar i Söderort, Stockholm och Nacka


Trollsländor i ord och bild

onsdagen den 25 februari kl 19.00.

Trollsländor är en fascinerande insektsgrupp, på många sätt unika bland insekterna. Här har du chans att få uppleva trollsländor i närbild.  Vi får se de flesta av Nackas trollsländearter och lära oss om deras liv. Ronny Fors visar sina bilder och berättar.
Lokal: Studiefrämjandet Nacka, Finntorps centrum
Arr: Nacka Naturskyddsförening

                     
Blodröd ängstrollslända         Sjöflicksländor                 Tegelröd ängstrollslända


Läser NCC Naturbloggen?

Ja, det verkar faktiskt så! Följande kommentar är skriven av Margaretha Josefsson, Boo Miljö- och naturvänner.

"Fantastisk beskrivning du gjort - direktcitat ur NCC:s reklam.
Ja, som den såg ut t.o.m i går kväll - då jag senast collade din blogg.
Just nu skulle jag visa det hela för min man. Och vad upptäcker jag till min förvåning !!
Jo, NCC har ÄNDRAT i sin presentation. Inga små sommarstugor finns längre med i beskrivningen av området (under flik Område). Och hela ditt citat ovan (som jag också läste i går kväll) där NCC rekommenderar skidåkning, löpning, ridning, liv i rörelse med fina promenadstråk - det är faktiskt BORTTAGET.
Säg inte att en liten blogg inte kan påverka - åtminstone så mycket att NCC försöker tvätta bort lite av sin förljugna bild. Men alla de 5.000 som registrerade sig i tron att alla dessa ljuvligheter skulle finnas - de måste väl bli besvikna ? !
Nu lockar man i stället med Bagarsjöns strand och plogad skridskobana vintertid. NCC vet nog inte att det är de kringboende (medlemmar i Badsjöföreningen karparna)som bekostar och genomför plogningen."

Tollare i DN och NCC:s förljugna bild

I fredags var så änligen artikeln om Tollare med i DN. Vad ska man säga om Cathrine Bergenstråhles kommentar i slutet på artikeln? 5000 i kö för att bo i Tollare! Det är väl snarare intresseanmälningar än en kö! Och hur många vill verkligen bo i myggriket sydost om Tollare träsk? Att det finns sumpskogar och våtmarker där är något som förtigs av NCC. Gå in och titta på hur de beskriver Tollare här. Jag ska nog skriva upp mig på intresselistan, det låter helt fantastiskt! "Ängsmark och ekbackar inpå knuten". Jaså, vilken ängsmark då? Den äng som finns inom området vill ju Järntorget bygga på. Ekbackarna då, ja, ekarna mår nog fint när det börjar växa upp hus runt omkring dem! Och inte kan de väl skadas under byggandet, se hur varsamt man gick till väga när den nya gång- och cykelbanan byggdes. OBS, det sistnämnda är mycket ironiskt menat! Det var många ekar och tallar, varav många rätt gamla, som gick åt och en riktig gammelek med den rödlistade blektickan skadades. Här kan ni läsa mer om det och se bilder på förödelsen.
 
NCC skriver också om "de små sommarstugorna" i området, alltså Godtemplarbyn. Man säger inte att den kommer att mejas ner av NCC:s bulldozers(eller hur de nu gör) när senare etapper av exploateringen av Tollare kommer igång.

Det här tycker jag lät bra: "För övrigt rekommenderas promenader, skidåkning, löpning och ridning. Tollarelandskapet inbjuder till ett liv i rörelse med sina fina promenadstråk, elljusspår och ridstigar."  Var ska man göra allt detta? I vilken natur då? Det blir faktiskt inte mycket kvar av Tollareskogarna om NCC får som de vill! De beskriver hur Tollare ser ut idag och inte hur det rent faktiskt kommer att bli enligt deras egna planer!

Förövrigt såg jag att NCC sponsrar Naturskyddsföreningen, kanske ska be om ett bidrag till vårt arbete för att rädda naturen i Tollare!

Skuruparken hotas på nytt!

Ja, så illa är det! Det verkar som om Nackas politiker, vissa av dem iallafall, är beredda att helt svika sina löften om att inrätta naturreservat i hela Skuruparken. Under senhösten fick stadsbyggnadsdirektören i uppgift att ta fram förslag på hur reservatsarbetet ska ta fart igen efter att ha legat i malpåse i 18 månader. En konsult skulle utreda vilka möjligheter som fanns att gå vidare och nu har hans utredning blivit klar. Och vad rekommenderar konsulten? Jo, att man tillåter bebyggelse i den västra delen av parken! Den del som vi i natur- och miljöorganisationerna efter stora påtryckningar fick med i reservatet! Suck!!!

Aktionsgruppen Rädda Skuruparken har skickat ut ett öppet brev, undertecknat av 17 föreningar, till Nackas politiker om detta. Det kom in i SVD igår.

Konsultens utredning presenteras för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden imorgon. Det ska inte fattas några beslut utan är bara ett informationsärende. Jag skickade alldeles nyss följande skrivelse från Nacka Naturskyddsförening till ledamötena i nämnden.

Svik inte Skuruparken!

Nacka Naturskyddsförening har med bestörtning läst det PM som framläggs inför Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 11 februari 2009 angående bildande av naturreservat i Skuruparken. I PM:et förordas alternativ 2, alltså att tillåta 100-130 lägenheter i den västra  delen av Skuruparken närmast Tranvägen.


Vi vill uppmana ledamöterna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att stå fast vid sitt beslut från juni 2007 att hela Skuruparken ska bli naturreservat. Att godkänna exploatering av Skuruparken skulle vi i Naturskyddsföreningen samt alla andra vänner av Skuruparken uppfatta som ett oerhört svek av Nackas politiker.


Vi vill också påpeka några saker i PM:et som vi finner märkliga:


Det påstås att "enligt gällande översiktsplan från år 2002 anges bebyggelseområde inom västra delen av området utmed Tranvägen". Vi kan inte finna att någon ändrad markanvändning för detta område föreslås i öp:n.


JM sägs vilja ha 40 miljoner för Skuruparken vilket kraftigt överskrider tidigare beräkningar och något som måste anses helt orealistiskt. JM köpte Skuruparken för 15 miljoner kr på ren spekulation att de skulle få byggrätter i området.


Det påstås att detaljplaneläggning av parken skulle vara ett lika gott skydd som naturreservat, ett häpnadsväckande påstående! Vi har inte tid här för att gå in på vad som skiljer en detaljplanelagd park från ett naturreservat men det är uppenbart att ett skydd enligt miljöbalken ger ett starkare och mer långsiktigt skydd. Dessutom ger det bl.a. möjlighet till bidrag från länsstyrelsen och naturvårdsverket för inlösen av mark och skötsel.


Vi kan inte hålla med om att "det är svårt att se att en mindre utbyggnad med bostäder i den västra delen kan påverka reservatets syfte". Den föreslagna bebyggelsen skulle tvärtom inverka mycket negativt på de gamla ljuskrävande ekarna. Bebyggelsen skulle ligga alldeles intill det, av Skogstyrelsen, nyckelbiotopklassade området och inte bara försämra ekarnas livskraft utan också påverka upplevelsen av Skuruparken på ett synnerligen negativt sätt.


Ronny Fors

V:e ordförande Nacka Naturskyddsförening


Nackareservatet, okt 2008


Med DN i Tollare

Blev intervjuad av DN Stockholm i onsdags! Margaretha Josefsson(Boo Miljö- och Naturvänner) hade fixat möte med en journalist och fotograf i Tollare. Även Kajsa Lemby från BooM var med. Vi gick runt vid Tollare träsk och visade på den mycket fina skogen söder om träsket där 19 villor planeras. Vem som nu skulle vilja bosätta sig i det myggriket? Vi visade också utloppsdiket från träsket och sumpskogen där. Även där vill man, alltså NCC, bygga villor bara några meter från det ca 2 meter breda diket. Inte något vidare läge det heller kan man tycka. Det blev en hel del prat om situationen i Nacka med byggplaner i värdefulla naturområden och kommunpolitiker som sitter i knäna på byggbolagen. Även Ryssbergen kom upp till diskussion och kanske kan vi få dem att skriva något om det också! Tidigare har inte DN och Anders Sundström varit särskilt intresserade.

Förmodligen kommer artikeln på tisdag!

Vit gräsand och gråsäl i Saltsjöbaden, ännu en midvinterräkning gjord.

Så var var 2009 års midvinterinventering av sjöfågel avklarad. Huvudinventeringsdag var egentligen söndagen den 18 januari men det dåliga vädret gjorde att det blev av först nu i söndags den 25:e. Vi var tre inventerare den här gången, förutom min pappa så var Lennart Nilsson med. Vädret var betydligt mer skådarvänligt än helgen innan som bjöd på hårda vindar och nederbörd. Nu var det mulet, aningen disigt men ändå fullt tillräcklig sikt och så gott som vindstilla och 2-3 plusgrader. Första anhalt blev som vanligt Restaurantholmen/Hotellviken där en stor del av den inre delen av viken täcktes av is.
Den natur som finns kvar på Restaurantholmen är riktigt imponerande. Många gamla och grova tallar varav några har spår av reliktbockangrepp, denna rödlistade skalbagge som är något av ett signum för Nacka-naturen. De många reliktbock-lokalerna är ett tydligt tecken på att Nacka har många områden med lång kontinuitet av gammal tallskog.

Tyvärr kom någon på idén att man mitt på denna vackra lilla ö skulle bygga en massa hus! Man kunde väl ha låtit Restaurantholmen vara ifred och haft det som ett närströvområde. Visst kan man promenera runt holmen men de nybyggda husen förtar en hel del av själva upplevelsen. Mer om Restaurantholmen kan läsas här och här.

Nåväl, tillbaka till fågelräkningen, Restaurantholmen/Hotellviken bjöd på sammanlagt 42 gräsänder, 6 vigg, 2 storskrakar och 2 knölsvanar. Inte en enda sothöna då den inre och grundare delen av viken var igenfrusen. Bland alla gräsänder var det en som skilde ut sig i mängden. En helt vit and med gul näbb, vi frågade oss om det var en gräsand eller någon förrymd tamanka som rymt, men tamankorna är större än gräsänder och har bl.a. annorlunda näbbform. Den här såg ut som vilken gräsand som helst och umgicks till synes utan problem med de andra gräsänderna. Det var ingen albino eftersom näbben var gul och den inte hade några röda ögon. Tänkte att det kanske var en leucistisk individ, alltså att den saknar färgpigment men enligt fågelboken blir de inte helvita utan har ofta kvar en del färgpigment. Sofnet gav svaret: det är en vit färgvariant av gräsand. Denna vita variant har gynnats av människan genom avel och eftersom en del änder "rymmer" och parar sig med vilda gräsänder så sprids denna färgvariant mer än vad som skulle varit fallet utan inblanding från människan. Här finns bilder på vita gräsänder.

Den vita anden var dock inte det mest oväntade med besöket på Restaurantholmen. När vi fikade, i ett litet utsiktstorn, så såg jag en stor och mörk fågel som dök upp ur vattnet. Den såg liet konstig ut tyckte jag så jag ställde ifrån mig kaffemuggen och kollade i kikaren. Det jag fick se var ingen fågel utan ett sälhuvud! Det gick några sekunder innan jag sa att det är en säl här och jag försökte peka ut den men den dök snart ned i vattnet igen utan att varken pappa eller Lennart hade sett den. Det var verkligen en säl sa jag men de verkade inte riktigt tro mig! Och den dök förstås aldrig upp igen! Nu har ju sälstammen ökat så det är inte en lika ovanlig syn nu som för några årtionden sedan. En koll i artportalen visade att det hade observerats säl i Erstaviken(Tyresösidan) för några veckor sedan och en var till och med inne på strömmen i stan den 10 januari!

Nästa stopp var Vårgärdssjöns utlopp till Baggensfjärden. Nu hade dimman tätnat och det började bli ganska mörkt trots flera timmar kvar till solnedgången. Men det var inga problem att se och räkna fåglarna inom inventeringsområdet. 16 viggar, 26 knipor, 16 sothöns och 9 storskrakar befann sig här. Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen: ut och titta på storkskrakarna nu när hannarna har sin praktdräkt med den där underbara laxrosa anstrykningen i den annars vita fjäderdräkten. De är så tjusiga! Märkligt, jag gillar inte rosa annars!

Sista stoppet blev som vanligt Dragviken på den sydöstra delen av Svärdsön. Denna vackra ö har hållit på att bli naturreservat i 9 år nu. Skötselplan och allt finns, det är bara att fatta ett beslut! Svärdsö är ett spännande område med gammmal tall- och granskog. Självklart ser man spår av reliktbock på några tallar. Floran är intressant med bl.a. trolldruva, sårläka och Adam och Eva, det finns med andra ord områden med lite rikare mark också. Jag ska verkligen föröska att utforska Svärdsön lite mer framöver, är ju bara här och räknar sjöfågel på vintern!
Nu hade dimman tätnat ordentligt och det var i sista stund vi var där. Någon timme senare och det hade inte varit möjligt att spana av området på ett tillfredsställande sätt. Här går också inventeringsområdet några hundra meter ut i Erstaviken och det var verkligen på gränsen att man kunde se något över huvud taget. Här räknade vi in 32 viggar och 2 knipor.

Nu är det bara att skicka in resultaten till zooekologen i Lund där sjöfågelinventeringen sammanställs. I veckan fick jag ett specialhäfte av Ornis Svecica(Sveriges Ornitologiska Förenings vetenskapliga tidskrift) där resultaten av sjöfågelräkningarna 1967 - 2006 analyseras. Jag återkommer med en liten sammanfattning när jag läst den.


RSS 2.0