Mindre ekbock

50285d3f49d945c9c84877f44575cdfd.png

Mindre ekbock


Mindre ekbock

Det här måste vara den sämsta bilden jag lagt upp här! Men vad gör det när det är den sällsynta mindre ekbocken. Efter att irratrunt i Halltorps hage och kollat av varenda hagtornsbuske(det är några stycken) så hittade jag den till slut. Precis när jag hade gett upp så får jag syn på ett par långa antenner. Mer om den och (förhoppningsvis) mycket bättre bilder kommer senare. I övrigt i Halltorp: lövträdlöpare och lövgetingbock(också långhorningar), bålgeting, guldbaggar, sårläka, myska, skogsduva, halsbandsflug m.m. Och fantastiska jätteekar! Men nog står sig Nyckelvikens eklandskap bra i jämförelse!?

Vickleby ädellövskog


Vickleby ädellövskog

Grönsångare, gärdsmyg, svarthätta, trädgårdss. och många andra sjunger i den täta lövskogen. Massor av insekter surrar och jag fotar olika blomflugor och dansflugor. De senare ser ut som myggor med sin långa sugsnabel. Men de suger inte blod utan nektar, eller så suger de ut andra insekter som de fångat! Men det fanns gott om blodsugare också. Tandrot och vårärt i stort sett överblommade men buskstjärnblomma och st persnycklar blommar fint. En halsbandsflugsnappare sjöng sin märkliga sång. En samling pressade toner i olika tonlägen. Även ett stenknäckelock hördes.

Långe Jan, Ottenby

0-743f508b3b2fe9fa8f6462ce19fb5992.pngÖland igen

Så var man på Öland igen. Bara några dagar efter hemkomsten från Gotland och Nackakretsens fantastiskt lyckade resa dit. Mer om det senare. Provar på att mobilblogga. Vid södra udden: 2 småsnäppor, 10 st strandpipare, 4 skedänder, 5 rödbenor, 2 snatteränder och en massa skarvar och ejdrar. I övrigt mycket tofsvipor och sånglärkor i det bedövande vackra landskapet på södra Öland.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Kvarnholmen, etapp 2

Nacka Naturskyddsförening är positivt till att gammal industrimark används till bostadsbebyggelse och att i stort sett ingen naturmark tas i anspråk. Självklart är det viktigt att hänsyn tas till de riksintressen som gäller inom området. Vi har dock några synpunkter som vi vill framföra.

Minska parkeringstalen.

Vi har enormt stora utmaningar framför oss för att undvika en skenande klimatförändring. Utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande ämnen måste minska med 90% till 2050 för att undvika en temperaturhöjning på två grader. Den fysiska planeringen är en avgörande komponent för ett framgångsrikt klimatarbete. Samhället  måste planeras för kraftigt minskade utsläpp och minskad biltrafik. Det finns inget bränsle som snabbt kan ersätta den fossila olja bilarna drivs med idag. Biltrafiken är också oerhört utrymmeskrävande, stora markarealer asfalteras och naturområden hotas av en ständigt ökande biltrafik. Hur vi planerar samhället idag påverkar framtidens miljö och klimat. Därför bör parkeringstalen sänkas. Istället ska förstås kollektivtrafik, och då i första hand spårtafik, byggas ut samt att områden planeras så att det finns bra närservice så att transporterna minimeras. Självklart ska gång och cykeltrafik underlättas.


Redovisa klimatpåverkan av byggförslaget.

I miljöredovisningen finns ett avsnitt som heter klimatpåverkan. Man skulle kunna tro att det handlar om hur byggförslaget påverkar klimatet, sådana redovisningar borde vara en självklarhet inför alla detaljplaner. Men det står inte ett ord om det utan det handlar enbart om hur klimatet påverkar Kvarnholmen. Visst ska sådant också redovisas men hur utsläppen av klimatpåverkade ämnen påverkas av den föreslagna exploateringen borde rimligen finnas med. Istället för att bara skriva att "Utformning av bebyggelse på kajplanet ska ta hänsyn till stigande havsnivåer" borde det finnas en analys av hur planen skulle kunna utformas för att minska biltrafiken och utsläppen av klimatpåverkande ämnen så att vi inte behöver uppleva alltför kraftiga havsnivåhöjningar!


Bygg energisnålt

Vid all ny bebyggelse bör anser vi att Nacka kommun skall ställa krav på nya byggnader och service. Det är rimligt att sätta ett tak för ny bebyggelse angående hur mycket energi som får förbrukas och hur mycket klimatpåverkande ämnen den får bidra med per år. Detta bör inkludera de transporter bebyggelsen genererar.


Naturskyddsföreningen i Nacka genom

Ronny Fors

2009-05-25


Blåsippor, Nyckelviken april 2009

   
                         


Praktbaggar, bivråk, bäver och lite annat

Det har varit många guidningar de senaste veckorna och jag har inte skrivit någonting om dem, ni undrar förstås hur det har gått och vad vi har sett för något! Här kommer så en snabbgenomgång:

Ryssbergen 18 april.
15 deltagare, lite blåsigt och kyligt men uthärdligt. Gick den vanliga rundan från Nacka Forum och förbi Statdshusparkeringen med reliktbocktallen. Flera hade varit med förut men också några som gjorde Ryssbergsdebut. Som vanligt frågar sig alla hur i h-vete man kan komma på tanken att dra fram en väg genom Ryssbergen! Och hur man kan påstå(Erik Langby (M) kommunalråd i Nacka, länsstyrelsen) att man kan göra det med ett litet ingrepp som nästan inte märks är fullkomligt obegripligt. Man kan inte ha varit där om man påstår något sådant. Och när det gäller länsstyrelsen så har de inte varit i Ryssbergen.
En upptäckt gjordes faktiskt, kläckhål av åttafläckig praktbagge på hällmarkerna i den västra delen av Ryssbergen. Ny signalart för området! En ganska väntad sådan men märkligt att det dröjde tills nu. Frågan är om vi har missat den tidigare eller om det är kläckhål från fjolåret? Jag har ju gått på det stället där vi hittade de tidigare och det vore märkligt om jag skulle missat de då. Även kläckhål och gångar av myskbock hittade vi när jag skulle visa på en sälg och säga några ord om  sälgens betydelse för tidiga vårinsekter. Det är ju Sälgens år också, som ni säkert vet.

Jubileumsvandring vid Nacka ström, med hembygdsföreningen.
Mycket folk var det, ca 30 personer! Förutom ett par stycken så var alla från hembygdsföreningen.Med andra ord ett perfekt tillfälle att sälja in Naturskyddsföreningen till ofrälsta! Och det gjorde vi nog rätt bra. Med vi så menar jag förutom mig själv också Charlie Wijnbladh från Nackakretsen och riksstyrelsen. Vi hade med oss program och vår Nackaguide med värvarkort som gick åt som smör i solsken! Hoppas att många tar sitt förnuft till fånga och blir medlemmar.

Från Nacka forum till Dieselverkstan - närnatur i centrala Nacka
Vår vandring i samband med vårt lokala 100-årsfirande. Bara 8 deltagare, kunde ju ha varit lite fler kan man tycka. Men det hela var mycket lyckat tycker jag. Mycket intressant natur och bra diskussioner. En rapport från vandringen kan ni läsa här. En sak blev lite fel i den annars mycket trevliga rapporten. Döda träd tar förstås inte upp någon koldioxid, däremot är gammelskogar viktiga kolsänkor som lagrar kol.
Det här är något som vi borde köra igen, och försöka marknadsföra det bättre också.

Fåglar på Järvafältet
Blev mycket lyckad. 14 deltagare och förutom lite regnstänk på morgonen en mycket fin dag. Och skapligt med fågel också. På väg till 30-meterskärret studerades trädpiplärka, steglits, svarthätta och lövsångare bl.a. Vid kärret uppehöll sig två brushanar varav en kunde beskådas fint av alla deltagare. En brun kärrhök visade upp sig fint. Flera snatteränder var där och så även tofsvipa, enkelbeckasin och ett drygt hundratal grönbenor. Snatteranden är vår mest sällsynta simand och är det inte också den vackraste? Hanens gråmelerade praktdräkt är helt fantastisk tycker jag! Från fågeltornet vid Säbysjön såg vi storskarv, brunand, skäggdopping m.m. Rörsångare och sävsparv sjöng och även här kunde en brun kärrhök beskådas. Sedan var det dags för Hanstaskogen och strax efter att jag efterlyst ormvråk så kom en och visade upp sig bra. Stenskvättor kunde också ses här och sedan small det till med rovisar. Två duvhökar fllög förbi och försvann in i skogen. Fler ormvråkar visade upp sig. En fiskgjuse flög förbi påhög höjd och slutligen så kom också bivråken! Vi fick en riktigt bra obs på den och kunde också jämföra med ormvråkarna vi nyss sett. Jag försökte visa på skillanden mellan de två vråkarna, hoppas att det gick fram ordentligt.
Sista biten gick vi genom Hanstas fantastiska hassellundar med enorma mängder vitsippor. Det såg verkligen ut som om det hade snöat!

Fåglar i Tollare
16 deltagare(tror jag) och strålande väder! Det blev förstås mycket diskussioner om de exploateringsplaner som finns och som kommer att fullständigt förvandla Tollareskogen till någon slags park! I den hotade ekbacken vid Mellanbergsvägen såg vi passande nog kattuggla! Den mobbades av koltrastar och andra fåglar och flög iväg när vi närmade oss. Förhoppningsvis fick den lugn och ro någonstans. Men hur länge till kan man se kattuggla här?
Många av deltagarna var inte edlemmar i NF så det var ett bra tillfälle att sälja in föreningen. Flera sa att de skulle bli medlemmar!
Svarthättorna sjöng för full hals och vid Tollare träsk fick vi fina obbsar på Svarthakedoppingarna. 2 par uppehåller sig i träsket och det var lite dålig stämning mellan dem! Träsket är väl stort nog för dem båda! De är verkligen tjusiga med sin guldröda krona!  Hur länge finns de kvar? På Tollareängen kunde gröngöling beskådas fint i tuben.

Jubileumsvandring i Skuruparken
25 deltagare, minst! Många ickemedlemmar i NF. Även här ett utmärkt tillfälle att värva! Gunilla Ingmar från Aktionsgruppen Rädda skuruparken berättade om parkens historia och nutid och jag berättade om naturvärdena, de gamla ekarna med mulmen och alla insekter som finns där. Tror att jag sålde in Naturskyddsföreningen rätt bra här också. Vi borde märka av ett ökat medlemsantal efter den här våren! Några hundra medlemmar till bara så är vi uppe i 2000! Och då kan vi överklaga själva! Vi borde satsa stenhårt på medlemsvärvning!

Järlasjön och Kranglan
En mycket fin vårkväll om än lite kyligt. 8 deltagare. Även det här är en vandring som förtjänar fler deltagare. Det fins många väldigt fina områden som ger möjlighet till att berätta om en massa viktiga saker om naturen och miljön. Och så ser man bäver också. Vi såg två bävrar varav en på land. Vi kunde studera den länge och väl innan den gick ner till sjön och simmade iväg. Bra av Joachim att upptäcka den, vi andra gick bara förbi utan att se något alls.
Bland andra vattenlevande däggdjur såg vi också rådjur. Kanske var den inspirerad av bävrarna till att ta ett kvällsdopp? Eller så är betet grönare på andra sidan. Sjön alltså. Rådjur simmar förvånansvärt bra, och fort.
Och så såg vi tornseglare! Äntligen! Nu är de här så då är det officiellt sommar. För min del är sommar den tid tornseglaren är här.

Tollare, igen...

Vet inte hur många gånger jag skrivit om Tollare till Nackas politker...

Till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Återremitera Tollare naturreservat för omarbetning!

Nacka Naturskyddsförening anser att det förslag till naturreservat i Tollare som nu ligger för beslut av kommunfullmäktige har alltför stora stora brister för att antas. Det är ett naturreservat helt på NCC:s villkor utan hänsyn till var de stora natur- och rekreationsvärdena finns i Tollareområdet. En mycket stor majoritet av remissinstanserna vill ha mer naturreservat än i det första förslaget från våren 2008. Efter det så har reservatet minskat i omfattning. Lyssnar kommunpolitikerna mer på byggbolagen än på Nackas medborgare?  

Det föreliggande förslaget som ni i kommunfullmäktige ska ta ställning till har också anmärkningsvärda brister. Bl.a. beskrivs områden med höga naturvärden och sällsynta arter(gränsticka) som inte ens ingår i själva naturreservatet utan ligger inom tänkt exploateringsområde. Hur kan ett förslag, med en så totalt felaktig beskrivning, ha nått ända till kommunfullmäktige? Det ger onekligen intryck av att naturvårdsfrågor inte tas på allvar. Eller är det vanligt med sådana felaktigheter i beslutsunderlag inför kf-beslut?

Vidare har inga inventeringar gjorts av fågelliv eller blomväxter och insektslivet är bara delvis känt. Efter den inventering, som gjordes vintertid, har vi i Nacka Naturskyddsförening upptäckt flera intressanta arter inom Tollare som indikerar höga naturvärden. I flera fall inom tänkta exploateringsområden.

Som vi tidigare nämnt har någon sammanvägd konsekvensbeskrivning, för natur- och rekreationsvärdena i Tollare,  av de föreslagna byggplanerna inte har gjorts! Naturreservatet har anpassats efter NCC:s byggplaner istället för att anpassa byggandet efter natur- och rekreationsvärdena. Varför lägger kommunen ned resurser på att göra inventeringar när man ändå fullständigt struntar i resultaten av dessa inventeringar?

Vi kan inte flytta på nyckelbiotoper, sällsynta arter eller rofyllda skogar,  men vi kan välja var och hur vi bygger hus och vägar! Återremittera ärendet för omarbetning med utgångspunkt från natur- och rekreationsinventeringarna!

Ronny Fors
V:e ordförande                    
Nacka Naturskyddsförening     


Kommande naturvandringar

Det är lite hektiskt nu, vandringar lördag och söndag samt på tisdag kväll!

Fågelsång i Tollare ekhagar och vid Tollare träsk 16 maj

Ronny Fors guidar oss i de olika naturmiljöerna, där olika arter har sina favoritboplatser. Lund, skog eller sjö - vem häckar var? Vi har fortsatt vår kamp med att Rädda Naturen i Tollare - utgången är oviss, men ännu en vår verkar träden få stå kvar.
Samling vid busshållplats Tollare. Ta buss 414 från Orminge C kl. 06.50. Från Slussen går buss 471 kl. 06.35, byte till 414 vid Skurustugan. Medtag kikare, ev. fågelbok och matsäck. För mer information, kontakta Margaretha Josefson, tfn: 715 15 36. 

Datum och tid: 16 maj, samling kl. 07.00
Arrangör: Boo Natur- och Miljövänner och Naturskyddsföreningen i Nacka

Jubileumsvandring 2:
Skuruparken "För 100 år sen - idag - om 100 år"
den 17 maj kl 10.00
Vår andra jubileumsvandring går i Skuruparken som vid den här tiden visar sig från sin kanske bästa sida. Skuruparken har genomgått stora förändringar under de senaste 100 åren - vad händer i framtiden och hur vill vi att det ska bli? Guidar gör Gunilla Ingmar från Aktionsgruppen Rädda Skuruparken och Ronny Fors.
Samling: vid hpl Skurustugan kl 10.00.


Picknick vid Järlasjön/Kranglan 19 maj

Vi vandrar längs med Järlasjöns strand till Kranglan och tittar på växt och djurlivet. Vid Kranglan har vi picknick för att i skymningen spana efter bäver och lyssna på drillsnäppans härliga spel. Ingen föranmälan behövs, arrangemanget kostar 20 kr. Samling vid Lillängens tågstation.

Datum och tid: 19 maj kl. 18.30-21.30
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Nacka


Yttrande över förslag till Detaljplan för Ektorps centrum.

Nacka  Naturskyddsförening ser med tillfredsställelse att redan bebyggd mark förtätas och utnyttjas bättre. Vi har dock en del synpunkter på det föreliggande förslaget som vi anser borde uppmärksammas i det fortsatta detaljplanearbetet.

Den naturmark som kommer att tas i anspråk för exploatering är mycket bristfälligt beskriven i miljöredovisningen. Det sägs att "Inga för kommunen kända lokaler för hotade växt- eller djurarter påverkas av planförslaget". Vid besök på platsen kunde vi finna åtminstone 7 tallar med kläckhål och larvgångar av den rödlistade(hotkategori 4, missgynnad)  skalbaggen reliktbock(Nothorina muricata). I sydvästra delen av området förekom enstaka kläckhål på tallarna medan i den norra delen var kraftiga angrepp på två gammeltallar.


I området finns ett flertal tallar som säkerligen har en ålder på 300-400 år. Signalarten tallticka(Phellinus pini) förekommer på åtminstone en av tallarna. Det finns också flera tallågor och enstaka torrakor med rikligt med olika insektsgnag och märken efter hackspettars näringssök. En sälg med kläckhål av signalarten myskbock(Aromia moschata) finns också, även den med märken efter hackspettar. Myskbocken var tidigare upptagen på rödlistan men togs bort 2005 men den ska, som alla arter som togs bort då, betraktas som regionalt skyddsvärd. Sälgen är överhuvudtaget ett skyddsvärt träd då den bl.a. är viktig för vårtidiga humlor, bin och andra insekter och även många vedlevande insekter vilket gör den viktig för bl.a. hackspettar. I söder mot Värmdövägen finns också ett flertal yngre/medelålders ekar med framtidspotential.


Således finns det viktiga naturvärden i området. Dessa värden måste beaktas och värnas i den kommande planeringen. En viss exploatering av en del av naturmarken kan vara möjlig utan att skada naturvärdena. Detta borde studeras närmare i det fortsatta planarbetet. De värdefulla träden bör sparas för att utgöra närrekreationsområde. Död ved bör likaså sparas och skyddas, inte minst under byggskedet.


Det är viktigt att området ses som en del i en grönstruktur med betydelse som spridningssamband för framförallt arter knutna till gammal tall.


Vi ställer oss, liksom många närboende, tveksamma till 14-våningarshuset. Höga hus påverkar sol- och vindförhållanden på marknivån negativt.


Naturskyddsföreningen i Nacka genom

Ronny Fors

2009-05-08


Big is beatiuful när paddhanen väljer.

Det här söta paret träffade jag på i Erstavik för några veckor sedan. Ett paddpar i amplexus, som grodornas parningsställning heter. Groddjur har vad man kallar för yttre befruktning(som även många fiskar har) vilket innebär att hanen befruktar honans ägg utanför kroppen. När hanen ser en hona som verkar trevlig och attraktiv(mer om det senare) så klättrar han upp på hennes rygg för att kunna befrukta hennes ägg när de läggs.

                                                       

Det är alltså vanlig padda(Bufo bufo) vilket syns på den vårtiga huden och de stora röda ögonen med vågrät pupill. Paddor är också mer robust byggda öch har kortare ben än grodorna. Det här paret befann sig vid Sandakällan i Erstavik, lockade av källans vatten som så många andra måntro?  Nja. troligen inte, snarare så har de förmodligen kläckts i Sandasjön då de ofta återvänder för att leka i samma vatten som de kommer ifrån.
Det här med amplexus är lite intressant, det finns två varianter av amplexusställningen. Den ena förekommer mest hos mer primitiva grodor och kallas "inguinal amplexus" och då håller hanen om honan framför bakbenen, eller om midjan. De mer moderna grodorna har såkallad "axillary amplexus" där hanen håller honan bakom hennes framben, som paddorna på bilden. Varför denna ändring av amplexusställning ägde rum tycks vara oklart men det kan ha att göra med att hanen lättare kan befrukta äggen eftersom han direkt är i en bättre position för det. Av Svenska grodor så är det bara klock- och lökgroda som har den mer primitiva amplexuspositionen vid parning.

Paddor kan bli upp till 40 år gamla och könsmognaden inträffar vid 3-4 års ålder för hanarna och 5-6 års ålder för honorna. Det är ju en oerhörd storleksskillnad mellan hane och hona som synes och studier på en amerikansk paddart(Bufo boreas) har visat at hannarna föredrar stora honor. Det är till och med så att hanarna hoppar upp på ryggen på andra hanar om de är riktigt stora så att de kan misstas för en hona. Men misstaget upptäcks ofta snabbt och det blir inte mer än några sekunder i amlpexus.När hanaran fick välja mellan honor av olika storlek var det tydligt att de väljer den största honan först. Det var den amerikanska western toad, men det bör väl rimligen kunna gälla för våra vanliga padda också.

Med tanke på att paddorna kan sitta i amplexus under många timmar så är det nog bäst för honan att hanen är betydligt mindre så att hon orkar släpa runt med honom. 

                                                          
                                                                           Visst är de fina?

Läs mer om paddan här.


Glömde visst...

Fåglar och vårblommor på Järvafältet söndagen den 10 maj.

Vi gör om höstens lyckade vandring på Järvafältet! Vi hoppas på rastande vadare, änder och rovfåglar samt prunkande vårblomning och fantastisk fågelsång i Hanstas ädellövskogar .

Medtag matsäck!

Samling vid ICA-torget, Akalla centrum kl 08.00.

Info: Ronny Fors på tel 651 39 73, 0708-96 36 07.


Kommande naturguidningar

Kvällsexkursion till Erstavik - onsdagen den 6 maj 


Trastsång lovar vi, murklor lovar Lasse. En härlig kvällspromenad ner mot Erstaviks slott   

Medhavd matsäck förgyller aftonen.


Ledare Ronny Fors och Lasse Hole.

Samling vid hpl. Tenntorp (Ältavägen) kl. 18.00. Buss 401 från Slussen avgår 17.45. 
Arr: Nacka Biologiska Förening


Från Nacka Forum till Dieselverkstan - Närnatur i centrala Nacka den 9 maj kl 10.00

Vad har vi för nytta av närnaturen? Är biologisk mångfald så viktigt egentligen? Är det inte viktigare  att bygga tätt än att spara grönområden? Dessa och andra frågor kommer vi att diskutera under denna vandring genom Sicklaöns små naturpärlor. Vi avslutar vid Dieselverkstan där vårt 100-årsfirande äger rum.
Samling: vid Nacka Forum(vid bussarna) kl 12.00.
Arr: Nacka Naturskyddsförening

Sedan vidtar 100-årsfirande:

Naturskyddsföreningen fyller 100 år. Nacka firar lördagen 9 maj, 14-17, i och utanför Dieselverkstaden.
Alla är välkomna!
Skapande verkstad med allt naturen kan erbjuda.

Pröva att gå på lina och jonglera.

Skrotverkstad för stora och små.

Ta Naturborgarmärket.

Cirkusuppträdanden med Circus Le Fou.

Kabaré Sweet Dreams.

Musik av elever från Studiefrämjandet.

Utställning om Nackas natur idag, för 100 år sedan och om 100 år.


Blåsippor i Skuruparken
RSS 2.0